Egzamin zawodowy

 

Terminy egzaminów zawodowych czerwiec lipiec 2021 r.

 

Wyniki egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji czerwiec-sierpień 2020

Tabela wyników Szkoły Policealnej

 

 

 

Ogłoszenie

 

Informacje o egzaminie

 

 

Komunikat Dyrektora CKE dotyczący harmonogramu egzaminu zawodowego formuła 2019 w roku szkolnym 2020/2021 harmonogram

 

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe  (kształcenie wg podstawy programowej z 2019 r.)

 

 

Egzamin zawodowy 2018 r.

Tabela porównawcza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  w sesji VI-VII 2018 z wynikami z województw
Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018

Tabela porównawcza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie