Egzamin zawodowy

OGŁOSZENIE O PRZYBORACH Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019%20-ok.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019%20-ok.pdf

 

 

 

 

Terminy egzaminów zawodowych ogłoszenie – 13.04.2022 r.

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2021

Ogłoszenie

Informacje o egzaminie

wytyczne w dniu egzaminu

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe  (kształcenie wg podstawy programowej z 2019 r.)

 

Egzamin zawodowy 2021 r.

Wyniki egzaminów zawodowych z sesji czerwiec-lipiec 2021(1)

Egzamin zawodowy 2020 r.

Tabela wyników Szkoły Policealnej

Egzamin zawodowy 2018 r.

Tabela porównawcza wyników egzaminów
Zestawienie wyników egzaminu

Tabela porównawcza wyników egzaminu