Egzamin zawodowy

Materiały i przybory pomocnicze

Tabela porównawcza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  w sesji VI-VII 2018 z wynikami z województw


Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018

Tabela porównawcza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie wg podstawy programowej z 2012 r. lub 2017 r.):

 – technik masażysta 2012

– technik masażysta 2017

– technik usług kosmetycznych 2012

– technik usług kosmetycznych 2017

– technik farmaceutyczny 2012

– opiekun medyczny 2017

– technik sterylizacji medycznej 2017

Egzaminy online

 – technik masażysta – kwalifikacja Z1

– technik usług kosmetycznych  – kwalifikacja A61,      – kwalifikacja A62

– technik farmaceutyczny – kwalifikacja Z19

– opiekun medyczny – kwalifikacja Z4

– technik sterylizacji medycznej – kwalifikacja Z20