Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy 2020

 

Materiały pomocnicze – część pisemna

Wytyczne CKE MEN i GIS_plakat(1)

Egzamin zawodowy 2018

Materiały i przybory pomocnicze

Tabela porównawcza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  w sesji VI-VII 2018 z wynikami z województw


Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018

Tabela porównawcza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie wg podstawy programowej z 2012 r. lub 2017 r.):

 – technik masażysta 2012

– technik masażysta 2017

– technik usług kosmetycznych 2012

– technik usług kosmetycznych 2017

– technik farmaceutyczny 2012

– opiekun medyczny 2017

– technik sterylizacji medycznej 2017

Egzaminy online

 – technik masażysta

– technik usług kosmetycznych

– technik farmaceutyczny

– opiekun medyczny

– technik sterylizacji medycznej