Absolwenci

 

1996
Fizjoterapia

1997
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo

1998
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo

1999
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo

2000
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo

2001
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo

2002
Fizjoterapia
Ratownik Medyczny

2003
Fizjoterapia
Ratownik Medyczny
Asystent Osoby Niepełnosprawnej

2004
Fizjoterapia
Ratownik Medyczny
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Pielęgniarstwo

2005
Fizjoterapia
Ratownik Medyczny
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Technik Masażysta

2006
Fizjoterapia
Ratownik Medyczny
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Technik Masażysta  p

2007
Fizjoterapia
Ratownik Medyczny
Technik Masażysta A
Technik Masażysta B

2008
Technik Masażysta
Ratownik Medyczny
Technik Usług Kosmetycznych
Asystent Osoby Niepełnosprawnej – system zaoczny

2009
Technik Masażysta
Ratownik Medyczny
Opiekun Medyczny Ia – system zaoczny
Opiekun Medyczny Ib – system zaoczny

2010
Technik Masażysta
Ratownik Medyczny
Opiekun Medyczny Ia – system zaoczny
Opiekun Medyczny Ib – system zaoczny
Technik Usług Kosmetycznych

2011
Technik Masażysta
Technik Masażysta – system wieczorowy
Ratownik Medyczny
Ratownik Medyczny – modułowy
Technik Usług Kosmetycznych – system zaoczny
Opiekun Medyczny – system zaoczny

2012
Technik Masażysta – system dzienny
Technik Masażysta – popołudniowy
Ratownik Medyczny
Ratownik Medyczny – system dzienny
Opiekun Medyczny – system zaoczny
Technik Usług Kosmetycznych – system zaoczny

2013
Ratownik Medyczny – system dzienny
Ratownik Medyczny – system popołudniowy
Opiekun Medyczny – klasa A
Opiekun Medyczny – klasa B
Technik Masażysta
Technik Usług Kosmetycznych – system zaoczny

2014
Ratownik Medyczny – system dzienny
Ratownik Medyczny – system popołudniowy
Opiekun Medyczny
Technik Masażysta
Technik Usług Kosmetycznych
Technik Farmaceutyczny
Technik Sterylizacji Medycznej – klasa A
Technik Sterylizacji Medycznej – klasa B

2015
Opiekun Medyczny
Technik Masażysta
Technik Masażysta – system wieczorowy
Technik Usług Kosmetycznych
Technik Farmaceutyczny
Technik Sterylizacji Medycznej

2016

Opiekun medyczny – nabór zimowy
Technik sterylizacji medycznej
Technik farmaceutyczny
Technik usług kosmetycznych
Technik masażysta
Opiekun medyczny

2017

Opiekun Medyczny – nabór zimowy
Technik Usług Kosmetycznych – system zaoczny – nabór zimowy
Opiekun Medyczny
Opiekunka Dziecięca
Technik Masażysta
Technik Usług Kosmetycznych – system zaoczny
Technik Sterylizacji Medycznej

2018

Technik Masażysta
Technik Farmaceutyczny
Technik Sterylizacji Medycznej
Opiekun Medyczny
Technik Usług Kosmetycznych


ROK SZKOLNY 1995/96


Kierunek: Fizjoterapia – 1996 r.

Opiekun roku: mgr Cezary Piórkowski

1.
24.

ROK SZKOLNY 1996/97


Kierunek: Fizjoterapia – 1997 r.

Opiekun roku: mgr Kazimierz Kudrycki

1.
30.


Kierunek: Pielęgniarstwo – 1997 r.

Opiekun roku: mgr Maria Popieluch

1.
25.

ROK SZKOLNY 1997/98


Kierunek: Pielęgniarstwo – 1998 r.

Opiekun roku: mgr Jadwiga Rynkiewicz

1.
24. Zacharewicz Andrzej


Kierunek: Fizjoterapia – 1998 r.

Opiekun roku: mgr Lech Kłosowski

1.
30.

ROK SZKOLNY 1998/99


Kierunek: Fizjoterapia – 1999 r.

Opiekun roku: mgr Agnieszka Patejuk

1.
29. Życzkowski Rafał


Kierunek: Pielęgniarstwo – 1999 r.

Opiekun roku: mgr Janina Borak

1.
22.

ROK SZKOLNY 1999/2000


Kierunek: Fizjoterapia – 2000 r.

Opiekun roku: mgr Cezary Piórkowski

1.
15. Pawlun Monika monikapawlun@wp.pl
24.


Kierunek: Pielęgniarstwo – 2000 r.

Opiekun roku: mgr Maria Popieluch

1.
15. Szok Aneta Maria anet78@wp.pl
17.

ROK SZKOLNY 2000/2001


Kierunek: Fizjoterapia – 2001 r.

Opiekun roku: mgr Agnieszka Patejuk

1.
28.


Kierunek: Pielęgniarstwo – 2001 r.

Opiekun roku: mgr Jadwiga Rynkiewicz

1.
23.

ROK SZKOLNY 2001/2002


Kierunek: Fizjoterapia – 2002 r.

Opiekun roku: mgr Joanna Rutkowska

1.
18.


Kierunek: Ratownik Medyczny – 2002 r.

Opiekun roku: mgr Iwona Cywińska i mgr Maria Popieluch

1.
24.

ROK SZKOLNY 2002/2003


Kierunek: Fizjoterapia – 2003 r.

Opiekun roku: mgr Lech Kłosowski

1.
15.


Kierunek: Ratownik Medyczny – 2003 r.

Opiekun roku: mgr Iwona Galanty

1.
22.


Kierunek: Asystent Osoby Niepełnosprawnej – 2003 r.

Opiekun roku: mgr Dominika Buczyńska

1.
24.

ROK SZKOLNY 2003/2004


Kierunek: Fizjoterapia – 2004 r.

Opiekun roku: mgr Agnieszka Patejuk

1.
24.


Kierunek: Ratownik Medyczny – 2004 r.

Opiekun roku: mgr Mirosława Borowa

1.
21.


Kierunek: Asystent Osoby Niepełnosprawnej – 2004 r.

Opiekun roku: mgr Marta Borkowska

1.
23.


Kierunek: Pielęgniarstwo – 2004 r.

Opiekun roku: mgr Jadwiga Rynkiewicz

1.
30.

ROK SZKOLNY 2004/2005


Kierunek: Fizjoterapia – 2005 r.

Opiekun roku: mgr Wojciech Borkowski

1.
19.


Kierunek: Ratownik Medyczny – 2005 r.

Opiekun roku: mgr Iwona Galanty

1.
25.


Kierunek: Asystent Osoby Niepełnosprawnej – 2005 r.

Opiekun roku: mgr Iwona Cywińska

1.
20.


Kierunek: Technik Masażysta – 2005 r.

Opiekun roku: mgr Teresa Słowicka

1.
23.

ROK SZKOLNY 2005/2006


Kierunek: Fizjoterapia – 2006 r.

Opiekun roku: mgr Joanna Rutkowska

1.
21.


Kierunek: Ratownik medyczny – 2006 r.

Opiekun roku: mgr Iwona Galanty

1.
13.


Kierunek: Asystent Osoby Niepełnosprawnej – 2006 r.

Opiekun roku: mgr Dominika Buczyńska

1.
17.


Kierunek: Technik Masażysta – 2006 r.

Opiekun roku: mgr Jadwiga Rynkiewicz

1.
18.

ROK SZKOLNY 2006/2007


Kierunek: Fizjoterapia – 2007 r.

Opiekun roku: mgr Agnieszka Patejuk

1. 
24. 


Kierunek: Ratownik medyczny – 2007 r.

Opiekun roku: mgr Wojciech Borkowski

1.
19.


Kierunek: Technik Masażysta II A – 2007 r.

Opiekun roku: mgr Marta Borkowska

1.
16.


Kierunek: Technik Masażysta II B – 2007 r.

Opiekun roku: mgr Leszek Łucko

1.
18.

ROK SZKOLNY 2007/2008


Kierunek: Technik Masażysta – 2008 r.

Opiekun roku: mgr Monika Płoszyńska

1.
30.


Kierunek: Ratownik Medyczny – 2008 r.

Opiekun roku: mgr Mirosława Borowa

1.
18.


Kierunek: Technik Usług Kosmetycznych – 2008 r.

Opiekun roku: mgr Joanna Rutkowska

1.
19.


Kierunek: Asystent Osoby Niepełnosprawnej – system zaoczny – 2008 r.

Opiekun roku: mgr Dominika Buczyńska

1.
19.

ROK SZKOLNY 2008/2009


Kierunek: Technik Masażysta – 2009 r.

Opiekun roku: mgr Agnieszka Patejuk

1.
15.


Kierunek: Ratownik Medyczny – 2009 r.

Opiekun roku: mgr Iwona Galanty

1.
3. Furgała Piotr – foto

11.


Kierunek: Opiekun Medyczny Ia – system zaoczny – 2009 r.

Opiekun roku: mgr Jadwiga Rynkiewicz

1.
23.


Kierunek: Opiekun Medyczny Ib – system zaoczny – 2009 r.

Opiekun roku: mgr Dominika Buczyńska

1.
16.

ROK SZKOLNY 2009/2010


Kierunek: Technik Masażysta? 2010 r.

Opiekun roku: mgr Kubica Paulina

1.
8.


Kierunek: Ratownik Medyczny ? 2010 r.

Opiekun roku: Borowa Mirosława

1.
14.


Kierunek: Opiekun Medyczny Ia 2010 r.

Opiekun roku: mgr Jadwiga Rynkiewicz

1.
19.


Kierunek: Opiekun Medyczny Ib 2010 r.

Opiekun roku: mgr Jadwiga Małgorzata Mistera

1.
13.


Kierunek: Technik usług kosmetycznych – 2010 r.

Opiekun roku: mgr Marta Borkowska

1.
15.

ROK SZKOLNY 2010/2011


Kierunek: Technik masażysta – 2011 r.

Opiekun roku: mgr Agnieszka Patejuk

1.
17.


Kierunek: Technik masażysta – system wieczorowy – 2011 r.

Opiekun roku: mgr Monika Płoszyńska

1.
9.


Kierunek: : Ratownik Medyczny 2011 r.

Opiekun roku: mgr Andrzej Jurewicz

1.
9.


Kierunek: Ratownik Medyczny ? modułowy 2011 r.

Opiekun roku: mgr Teresa Słowicka

1.
20.


Kierunek: Technik Usług Kosmetycznych 2011 r.

Opiekun roku: mgr Jolanta Jasińska Sobańska

1.
24.


Kierunek: Opiekun Medyczny 2011 r.

Opiekun roku: mgr Jadwiga Rynkiewicz

1.
26.

ROK SZKOLNY 2011/2012


Kierunek: Technik masażysta ? system dzienny – 2012 r.

Opiekun roku: mgr Paulina Kubica

1.
16.


Kierunek: Technik masażysta – popołudniowy 2012 r.

Opiekun roku: mgr Joanna Rutkowska

Grupa I

1.
11.


Kierunek: Ratownik Medyczny 2012 r.

Opiekun roku: mgr Halina Ilińska

1.
13.


Kierunek: Ratownik Medyczny – system dzienny – 2012 r.

Opiekun roku: mgr Iwona Galanty

1.
12.


Kierunek: Opiekun Medyczny – system zaoczny – 2012 r.

Opiekun roku: mgr Jadwiga Rynkiewicz

1.
29.


Kierunek: Technik usług kosmetycznych – system zaoczny – 2012 r.

Opiekun roku: mgr Marta Borkowska

1.
26.

ROK SZKOLNY 2012/2013


Kierunek: Ratownik Medyczny – system dzienny – 2013 r.

Opiekun roku: mgr Mirosława Borowa

1.
9.


Kierunek: Ratownik Medyczny – system popołudniowy – 2013 r.

Opiekun roku: mgr Andrzej Jurewicz

1.
8.


Kierunek: Opiekun Medyczny – Klasa A – 2013 r.

1.
19.


Kierunek: Opiekun Medyczny – Klasa B – 2013 r.

Opiekun roku: mgr Teresa Słowicka

1.
18.


Kierunek: Technik Masażysta – 2013 r.

Opiekun roku: mgr Monika Płoszyńska

1.
21.


Kierunek: Technik Usług Kosmetycznych – system zaoczny – 2013 r.

1.
27.

ROK SZKOLNY 2013/2014


Kierunek: Ratownik Medyczny – system dzienny – 2014 r.

Opiekun roku: mgr Iwona Galanty

1.
18.


Kierunek: Ratownik Medyczny – system popołudniowy – 2014 r.

Opiekun roku: mgr Edward Maksym

1.
14.


Kierunek: Opiekun Medyczny – 2014 r.

Opiekun roku: mgr Beata Plewako

1.
25.


Kierunek: Technik Masażysta – 2014 r.

Opiekun roku: mgr Agnieszka Patejuk

1.
17.


Kierunek: Technik Usług Kosmetycznych 2014 r.

Opiekun roku: mgr Marta Borkowska

1.
12.


Kierunek: Technik Farmaceutyczny 2014 r.

Opiekun roku: mgr Anna Dec-Kuś

1.
11.


Kierunek: Technik Sterylizacji Medycznej – klasa A – 2014 r.

Opiekun roku: mgr Dorota Żardzin

1.
13.
Kierunek: Technik Sterylizacji Medycznej – klasa B – 2014 r.

Opiekun roku: mgr Małgorzata Nowicka

1.
15.

ROK SZKOLNY 2014/2015


Kierunek: Opiekun Medyczny – 2015 r.

Opiekun roku: mgr Iwona Galanty

1.
25.


Kierunek: Technik Masażysta – 2015 r.

Opiekun roku: mgr Monika Galińska

1.
13.


Kierunek: Technik Masażysta – system wieczorowy – 2015 r.

Opiekun roku: mgr Joanna Rutkowska

1.
11.


Kierunek: Technik Usług Kosmetycznych – 2015 r.

Opiekun roku: mgr Jolanta Jasińska-Sobańska

1.
9.


Kierunek: Technik Farmaceutyczny – 2015 r.

Opiekun roku: mgr Paweł Martyniuk

1.
15.


Kierunek: Technik Sterylizacji Medycznej – 2015 r.

Opiekun roku: lic. Dorota Żardzin

1.
18.

 

ROK SZKOLNY 2015/2016


Opiekun medyczny – 2016 (nabór zimowy)
Opiekun roku: mgr Beata Plewako

1.
12.


Technik sterylizacji medycznej – 2016
Opiekun roku: lic. Dorota Żardzin

1.
15.


Technik farmaceutyczny – 2016
Opiekun roku: mgr Jolanta Zawadzka

1.
10.


Technik usług kosmetycznych – 2016
Opiekun roku: mgr Marta Borkowska
1.
4.


Technik masażysta – 2016
Opiekun roku: mgr Dagmara Łozak

1.
13.


Opiekun medyczny – 2016
Opiekun roku: mgr Maria Juchniewicz

1.
34.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Kierunek: Opiekun Medyczny – 2017 (nabór zimowy)

Opiekun roku: mgr Iwona Galanty

1.
15.


Kierunek: Technik Usług Kosmetycznych system zaoczny – 2017 r. (nabór zimowy)

Opiekun roku: mgr joanna Rutkowska

1.
10.


Kierunek: Opiekun medyczny – 2017 r.
Opiekun roku: mgr Mariola Plaugo

1.
25.


Kierunek: Opiekunka dziecięca – 2017 r.
Opiekun roku: mgr Mirosława Borowa

1.
14.


Kierunek: Technik masażysta – 2017 r.
Opiekun roku: mgr Monika Galińska

TECHNIK MASAŻYSTA (DZIENNY)

1.
13.


Kierunek: Technik usług kosmetycznych – system zaoczny – 2017 r.
Opiekun roku: mgr Małgorzata Szpakowska

1.
12.

Kierunek: Technik sterylizacji medycznej – 2017 r.
Opiekun roku: lic. Dorota Żardzin

1.
15.

ROK SZKOLNY 2017/2018


Kierunek: Technik Masażysta – 2018 r.

Opiekun roku: mgr Agnieszka Patejuk

1.
9.

Kierunek: Technik Farmaceutyczny – 2018 r.

Opiekun roku: mgr Iwona Galanty

1.
9.

Kierunek: Opiekun Medyczny – 2018 r.

Opiekun roku: Mirosława Borowa

1.
18.

Kierunek: Technik Sterylizacji Medycznej – 2018 r.

Opiekun roku: lic. Dorota Żardzin 

1.
17.

Kierunek: Technik Usług Kosmetycznych – 2018 r.

Opiekun roku: mgr Joanna Rutkowska

1.
23.