Historia szkoły

 

Historia szkoły

 

1962 – 1965

Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarskich

 

1964 – 1995

Liceum Medyczne Pielęgniarstwa

 

24 stycznia 1985 r.

nadanie szkole imienia Hanny Chrzanowskiej

 

1993 – 2005

Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej

 

2005 –

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej

 

1 września 2020 r.

włączenie Szkoły Policealnej w struktury

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

Historia kształcenia zawodowego

 

1962 – 1965

asystentka pielęgniarska

 

1964 – 1995

pielęgniarka (5-letnie liceum)

 

1993 – 2007

technik fizjoterapii

 

1994 – 2004

pielęgniarka (2,5-letnie studium)

 

2000 – 2014

       ratownik medyczny

 

2002 – 2008

       asystent osoby niepełnosprawnej

 

2003 – nadal

       technik masażysta

 

2006 – nadal

       technik usług kosmetycznych

 

2008 – 2021

       opiekun medyczny (roczny)

 

2021 – nadal

      opiekun medyczny (1,5 roczny)

 

2012 – 2018

       technik farmaceutyczny (2-letni)

 

2013 – nadal

       technik sterylizacji medycznej

 

2015 – 2017

       opiekunka dziecięca

 

Absolwenci kierunków, w których nie prowadzi się już kształcenia

 • asystentka pielęgniarska –  55
 • pielęgniarka (5-letnie liceum) –  2064
 • pielęgniarka (2,5-letnie studium) – 141
 • technik fizjoterapii  – 286
 • ratownik medyczny  – 270
 • technik farmaceutyczny (2-letni)  – 45
 • opiekun medyczny (roczny) – 372

                       

 

Absolwenci kierunków, w których prowadzi się kształcenie stan na 25 czerwca 2021 r.

 

 • asystent osoby niepełnosprawnej – 103
 • technik masażysta  – 301
 • technik usług kosmetycznych – 243 
 • technik sterylizacji medycznej – 129
 • opiekunka dziecięca – 14