Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

 

oferta edukacyjna

Składanie dokumentów: 15 czerwiec – 22 sierpień 2020 r.

25.08.2020r. godz. 8.00 – ostateczne ogłoszenie wyników rekrutacji

Dokumenty wymagane przy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do Szkoły – podanie-do-szkoły-2020-2021(1)

załączniku do wniosku:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  2. 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)
  3. Opłata rekrutacyjna – 20 zł
  4. Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
  5. Karta szczepień lub potwierdzenie szczepienia p/WZW/B
  6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  7. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – jeśli posiadasz
  8. Orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności – jeśli posiadasz

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów