Dokumenty

Statut Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej dostępny w wersji papierowej jest na ul. Sikorskiego 3 (sekretariat, biblioteka) oraz na al. 1 Maja 30 (sekretariat)

podanie o wydanie zaświadczenia od 01.09.2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW SZKOLNYCH

Zał_6_Oświadczenie_Obowiązek Informacyjny

REZYGNACJA Z NAUKI