Dokumenty

Statut Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej dostępny w wersji papierowej jest na ul. Sikorskiego 3 (sekretariat, biblioteka) oraz na al. 1 Maja 30 (sekretariat)

Podanie o zaświadczenie

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW SZKOLNYCH

REZYGNACJA Z NAUKI