Pracownia językowa

Pracownia zawiera 12 stanowisk zaopatrzonych w laptopy, słuchawki,  pulpity uczniowskie z regulacją siły głosu oraz program Navigator do sterowania pracownią.

Zajęcia z języka obcego (angielskiego bądź niemieckiego) odbywają się na wszystkich kierunkach dziennych, stacjonarnych i zaocznych.

Ponadto, chętni uczniowie uczestniczą w zajęciach języka angielskiego  w ramach projektu „Nauka z pasją drogą do sukcesu”.