20221027_181832

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Transplantacja to czasami jedyna metoda leczenia chorych z krańcową niewydolnością narządów. Kolejka oczekujących na przeszczep ratujący i przedłużający życie – ze względu na niedobór narządów – stale się wydłuża, dlatego ważne jest promowanie dawstwa organów i tkanek. Z okazji Światowego Dnia Donacji i Transplantacji (26 października) w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej zorganizowano „Dzień z Transplantacją”. Słuchacze poznali zasady organizacji procesu pobrania i przeszczepu narządów i tkanek w Polsce, które przedstawiła p. Monika Małolepsza, koordynator ds. transplantacji Szpitala Miejskiego w Giżycku. Opowiedziała również o udanym pobraniu organów w giżyckim szpitalu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Na ten temat głos zabrała także p. Ewa Biller, będąca członkiem zespołu anestezjologicznego uczestniczącego    w pobraniu narządów. Następnie uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni z różnym podejściem do transplantacji w kulturach i religiach świata. Słuchacze uzyskali również odpowiedzi na zadawane pytania. Prowadząca spotkanie p. Mirosława Borowa – nauczyciel Szkoły Policealnej zwróciła się do zgromadzonych o przemyślenie swojej decyzji w sprawie dawstwa organów, a w przypadku negatywnego podejścia do tej kwestii – złożenie stosownego oświadczenia w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Na zakończenie spotkania zaprezentowano wywiad  z prof. Marią Siemionow, która przeprowadziła pierwszy na świecie udany przeszczep twarzy.

Ponadto można było obejrzeć zbiory biblioteki szkolnej CKZiU na temat etycznych oraz  medycznych aspektów transplantacji.

20221027_163350 20221027_181903 20221027_181847 20221027_181832 20221027_175953 20221027_175719 20221027_155954