received_376913696744307

Praktyki zawodowe technika masażysty

 

 

Od 7 grudnia 2020 r. słuchacze Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku kierunku Technik Masażysta  rozpoczęli praktyki zawodowe. Ze względu na obecną sytuację część praktyk realizowana jest w formie zdalnej, natomiast część godzin realizowana jest w małych grupach w  ośrodku AZS COSA Wilkasy w formie typowo praktycznej, gdzie słuchacze oprócz wykonywania masaży klasycznych wykonują masaże w środowisku wodnym a także obserwują zabiegi z zakresu fizykoterapii np. elektroterapii, laseroterapii, fali uderzeniowej itp. Praktyki odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na zdjęciach praktykantki podczas zabiegu w kriokomorze oraz bezpośrednio po nim.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi oraz pracownikom AZS COSA Wilkasy za umożliwienie praktyk w tym trudnym czasie!

 

received_175684010949108

 

received_391447828951704

received_376913696744307