1

Festyn Letni dla Osób Niepełnosprawnych

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej po raz kolejny podjęła się  organizacji Festynu Letniego dla Osób Niepełnosprawnych. Zorganizowano konkurencje sportowo-rekreacyjne oraz malowanie twarzy. Każdy z uczestników otrzymał  nagrodę za wykonane zadania oraz słodki poczęstunek. Wręczenie prezentów dla wszystkich zaproszonych było możliwe  dzięki hojności sponsorów, którzy od wielu lat wspierają naszą inicjatywę.

Festyn poprzedził przemarsz ulicami Giżycka osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół. W obchodach  Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych udział wzięli słuchacze naszej szkoły jako wolontariusze.

12 11 9 4