20181008zd01

W trosce o układ krążenia

Słuchacze i nauczyciele Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej zaangażowali się w działania promujące zdrowy styl życia i zorganizowali przedsięwzięcie pod nazwą W trosce o układ krążenia.

Kilkadziesiąt osób skorzystało z pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz sprawdziło wydolność organizmu testem Ruffiera. Niektórzy poddali się masażowi pneumatycznemu i ćwiczeniom fizycznym zapobiegającym obrzękom kończyn.

Odwiedzający mieli także możliwość określenia swojego BMI i uzyskania informacji na temat zasad prawidłowego żywienia.

Ponadto w trosce o życie innych każdy gość mógł nauczyć się obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Jest to szczególnie ważne ze względu na coraz większą dostępność AED w miejscach publicznych.

Uczniowie z giżyckich szkół rozwiązali test wiedzy o chorobach układu krążenia. Wśród uczestników z dobrymi odpowiedziami wylosowano nagrodę książkową.

Biorący udział zostali poczęstowani zdrową przekąską wpływającą pozytywnie na układ krążenia.

Organizatorzy mają nadzieję, że przeprowadzona akcja przyczyni się do wzrostu świadomości wśród jej uczestników.