20181025zd6

Udział Medyka w ewakuacji szpitala

Słuchacze Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku, kierunku Technik Masażysta uczestniczyli w ćwiczeniach ewakuacyjnych budynku „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w dniu 30.10.2018 r. Nasza młodzież odgrywała rolę pacjentów, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia z powodu pożaru oddziału zakaźnego. Ewakuacja pacjentów-pozorantów (leżących, chodzących, głuchych i na wózkach inwalidzkich) przebiegała sprawnie dzięki zaangażowaniu personelu oddziału. Pielęgniarki i lekarze zadbali o  swoich „podopiecznych” i wyprowadzili ich do strefy bezpiecznej.

Dzięki inspektorowi p/poż. Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.,  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i służb współdziałających słuchacze naszej szkoły mieli możliwość znalezienia się w centrum pozorowanych zdarzeń, podczas których doświadczyli prawdziwych emocji.