20171002zd11

Światowy Dzień Serca

Z okazji światowego Dnia Serca w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej prowadzone były działania profilaktyczne w zakresiechorób sercowo-naczyniowych.

Przybyli goście  mogli skorzystać z bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, obejrzeć prezentację na temat profilaktyki chorób oraz sprawdzić swoja wiedzę o sercu.

Przeprowadzona akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Odpowiedzieli na nią uczniowie Gimnazjum nr 5 dla Dorosłych, ZSZ, II LO oraz uczniowie Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej jako organizatorzy.

W ramach profilaktyki uczestnicy otrzymali zdrowe jabłuszko i gadżet antystresowy.