Pracownia farmacji i sterylizacji

Wyposażenie pracowni w mikroskopy optyczne, spektrofotometr, polarymetr i refraktometr umożliwia m. in. wykonywanie analizy leków (wykrywanie substancji oraz analiza ilościowa i jakościowa preparatów leczniczych) oraz identyfikację, badanie składu chemicznego oraz wykrywanie substancji aktywnych w surowcach roślinnych.

Za pomocą zestawów do miareczkowania, polarymetrii, refraktometrii i analizy spektrofotometrycznej uczniowie dokonują analizy jakościowej (wykrywanie kationów i anionów) oraz jakościowej:
– miareczkowanie alkacymetryczne, argentometryczne, manganometryczne, jodometryczne, kompleksometryczne,
– ustalanie tożsamości substancji farmaceutycznej.

Z zakresu sterylizacji pracownia posiada m. in. zgrzewarkę rolkową do zamykania opakowań papierowo-foliowych, kuwety do rozrabiania środków dezynfekcyjnych, podajniki do taśm (neutralnej i wskaźnikowej), opakowania sterylizacyjne papierowo-foliowe, narzędzia chirurgiczne, podstawowe (imadła, kleszczyki, pęsety, nożyczki), testy kontroli sterylizacji i inne.

Dzięki bogatemu wyposażeniu pracowni uczniowie uczą się między innymi:

  • przeprowadzania procesów dezynfekcji – rozrabiania środków dezynfekcyjnych, właściwego doboru środka do sprzętu oraz metody dezynfekcji (foto 1)
  • przygotowania sprzętu do sterylizacji – przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych – konserwujących na narzędziach, doboru opakowania (wielkość, rodzaj) i testów kontrolnych, doboru metody sterylizacji do rodzaju sprzętu (foto 2)
  • pakowania narzędzi chirurgicznych i zestawów do podstawowych zabiegów oraz rozróżniania rodzaju narzędzi chirurgicznych i sprzętu, a także diagnozowania uszkodzeń instrumentów chirurgicznych (foto 3)