Pracownia anatomii i fizjologii

Dzięki zajęciom w tej pracowni uczniowie zdobywają wiadomości niezbędne do zrozumienia budowy i zasad funkcjonowania poszczególnych narządów i całych układów ciała ludzkiego. Wiedza ta stanowi podstawę do przygotowania zawodowego na kierunkach medycznych. Jest również niezbędna naszym absolwentom w trakcie pracy zawodowej, od których często wymagana jest kliniczna znajomość poszczególnych narządów – zwłaszcza kośćca, stawów i mięśni.

Wyposażenie:

  • modele narządów,
  • szkielet człowieka,
  • poszczególne elementy kośćca,
  • plansze dydaktyczne,
  • filmy dydaktyczne,
  • atlasy anatomiczne, albumy,
  • programy komputerowe z zakresu anatomii.