1

Szkolenie z higieny rąk

10 października 2020r.  słuchacze i nauczyciele Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym z inicjatywy nauczycielki na kierunku technik sterylizacji medycznej p. Ewę Polewaczyk. Szkolenie  przeprowadził Michał Sawicki – audytor wiodący WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) w zakresie higieny rąk, Konsultant Medyczny Schülke.

Prowadzący podkreślił, że  nie tylko w okresie pandemii należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk z zastosowaniem odpowiednich środków. Szczegółowo omówił zasady i technikę mycia oraz dezynfekcji rąk zwracając uwagę na najczęściej popełniane błędy.

Po przeprowadzonej prelekcji prowadzący odpowiedział na nurtujące pytania związane z używaniem rękawiczek jednorazowych.

Szkolenie odbyło się w reżimie sanitarnym.

 

Więcej informacji www.schulke.pl

 

6

5

 

4

 

3

2

1