Godziny pracy sekretariatu

SEKRETARIAT

Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej

wchodzący w skład CKZiU.

Poniedziałek  8 00 – 15 00
Wtorek 8 00 – 15 00
Środa  8 00 – 16 00
Czwartek 8 00 – 16 00
Piątek
8 :00 – 15:00