1

Uroczystość wręczenia indeksów

19 października 2019 r. uroczyście wręczono indeksy słuchaczom pierwszych klas. Życzenia wytrwałości w zdobywaniu wiedzy przyjętym w poczet społeczności szkolnej złożyła p. dyrektor Joanna Rutkowska. Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrodzono nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

1

2

3

4

5

6

7

8