1

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Z okazji Światowego Dnia Donacji i Transplantacji społeczność szkolna wysłuchała wykładu wygłoszonego przez mgr Monikę Małolepszą, koordynatora transplantacyjnego Szpitala Giżyckiego. Dowiedzieliśmy się więcej o rozpoznawaniu śmierci pnia mózgu i pracy komisji przeprowadzającej procedurę potwierdzającą trwały i nieodwracalny zanik czynności mózgu oraz kwalifikowaniu zmarłego jako dawcy narządów.

Prowadząca odpowiadała na pytania dotyczące prawnych i etycznych aspektów pobierania narządów. Zwróciła także uwagę na konieczność rozmowy w rodzinie o dysponowaniu ciałem na wypadek śmierci oraz zgłoszenia sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, gdy nie dopuszcza się możliwości pobrania narządów po swojej śmierci. Osoby zdecydowane na oddanie narządów po swojej śmierci mają możliwość podpisania oświadczenia woli.

1

2

3

4