20181020zd1

Wręczenie indeksów

20 października 2018 r. w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku odbyła się uroczystość wręczenia indeksów słuchaczom pierwszych klas kierunków: Technika Sterylizacji Medycznej, Technika Usług Kosmetycznych i Opiekuna Medycznego.

Uroczystość połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły wręczyła nagrody wyróżniającym się  nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.

Słuchacze złożyli serdeczne życzenia z okazji tego święta.