mini

Spotkanie z policjantami

Mieszkańcy internatu uczestniczyli w spotkaniu z policjantami dzielnicowymi. Poruszono problematykę odpowiedzialności  za wykroczenia i przestępstwa osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Podczas spotkania również omówiono zagadnienia związane z cyberprzemocą i  hejtem. Policjanci apelowali o rozwagę i odpowiedzialne zachowanie podczas spotkań w grupach rówieśniczych. Młodzież miała możliwość zadawania różnorodnych pytań dotyczących omawianych spraw, uzyskując satysfakcjonujące odpowiedzi.

20180510zd04 20180510zd03 20180510zd02 20180510zd01