logo

Ogłoszenie

Ostateczny termin indywidualnego rozliczenia się z praktyk zawodowych (zeszyt praktyk z opinią słowną i oceną oraz indeks z zaliczeniem praktyk z oceną) odbędzie się 12 stycznia 2018 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w gabinecie wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego w 31 D na parterze.
Można także rozliczyć się wcześniej.