2018120504

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej współuczestniczyła w zorganizowaniu uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości i wmurowania kapsuły czasu. Uroczystość zaszczyciło wielu szacownych gości, w tym: senator RP Małgorzata Kopiczko, burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, starosta powiatu giżyckiego Mirosław Dariusz Drzażdżewski i radni miejscy i powiatowi.