20180412zd09

Konferencja „Masaż – między zawodem a pasją”

Słuchacze kierunku technik masażysta uczestniczyli w konferencji pt. „Masaż – między zawodem a pasją” zorganizowanej przez Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Udział w zajęciach wzbogacił naszych słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu masaży specjalistycznych i fizjoterapii. Uczestnicy wysoko ocenili organizację i przebieg konferencji.