OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Międzynarodowe Dni Bibliotek Szkolnych

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej razem z II Liceum Ogólnokształcącym
włączyły się w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Z okazji święta pomieszczenia bibliotek zostały udekorowane przysłowiami, aforyzmami i znanymi cytatami literackimi. Uczniowie wraz z nauczycielami mogli obejrzeć przygotowane przez dwie biblioteki wystawy książek i ciekawych, oryginalnych zakładek pozostawionych przez czytelników w książkach.
Biblioteki odwiedzili uczniowie II LO, uczniowie i słuchacze Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej oraz uczniowie Gimnazjum nr 5 dla Dorosłych.
Odwiedzający mogli wziąć udział w konkursie na hasło promujące czytelnictwo oraz sprawdzić swoja wiedzę z lektur w konkursie „Lektury? Proszę bardzo!”
Korzystający w tym czasie z atrakcji bibliotecznych mogli także podzielić się swoimi przemyśleniami związanymi z pasją czytelniczą lub jej brakiem na odpowiednio przygotowanych planszach: Czytam, bo….., Nie czytam, bo…, Chcę przeczytać…,
Komisja spośród złożonych propozycji reklamujących czytelnictwo wybrała najciekawsze hasła przygotowane przez uczennicę klasy II Technika Farmaceutycznego Agnieszkę Sankowską:
„Przyjdź, poznaj, zostań
Świat wyobraźni zaprasza!”
oraz ucznia klasy Ia II Liceum Ogólnokształcącego Konrada Aftykę:
„Gdy Ci smutno,
Gdy Ci źle,
Idź do biblioteki,
Książki pocieszą Cię”
W konkursie „Lektury? Proszę bardzo!” wzięło udział 91 osób, wylosowano nagrody dla Aleksandry Szpakowskiej z Ia II LO i Anity Turowskiej z II TF.