2016021301pozegnaniezd

Pożegnanie absolwentów

13 lutego 2016 r. słuchacze kierunku opiekun medyczny otrzymali świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce. Teraz pozostało oczekiwanie na pozytywne wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Pożegnaniu sympatycznych absolwentów towarzyszyło przyjęcie do grona społeczności szkolnej nowych słuchaczy tego samego kierunku, a gratulacje z okazji 20-lecia pracy zawodowej otrzymała pani Agnieszki Patejuk.