20151014zd09ken

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Tradycją jest, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej nowi uczniowie i słuchacze są przyjmowani do grona społeczności szkolnej i otrzymują indeks. W tym roku szkolnym naukę rozpoczęły klasy technika masażysty, opiekunki dziecięcej, technika usług kosmetycznych, opiekuna medycznego i technika sterylizacji medycznej.
Dzień Edukacji Narodowej to czas refleksji, podsumowania i planów na przyszłość. W naszej szkole również miało to miejsce. Nagrody dyrektora szkoły otrzymali nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, bez zaangażowania których nasza placówka nie funkcjonowałaby tak sprawnie. Miłym akcentem było docenienie pani Marty Borkowskiej, która za wkład w pracę dydaktyczną otrzymała nagrodę starosty.
Szczególnym wydarzeniem w tym dniu było podziękowanie za długoletnie kierowanie szkołą na stanowisku dyrektora panu Cezaremu Piórkowskiemu oraz jubileusz 30-lecia pracy zawodowej pani Elżbiety Bogdańskiej.