20161014zd06DEN

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2016 r. w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dniu odbyło się wręczenie indeksów uczniom i słuchaczom klas pierwszych.
Uroczystość swoja obecnością uświetnili: Starosta Powiatu Giżyckiego Wacław Strażewicz, dyrektor i z-ca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Małgorzata Czapińska i Ryszard Należyty oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi.
Uczniowie II TM zaprezentowali krótki występ artystyczny.
Dyrektor szkoły Joanna Krystyna Rutkowska wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Nagrodę starosty otrzymały Joanna Krystyna Rutkowska oraz Elżbieta Bogdańska.